'n Pareltje als 'de Hofboerderij' mag nooit in de verkoop!

Westland bezit achttien gebouwen met een maatschappelijke bestemming. Om te bezuinigen heeft gemeente Westland in 2014 het plan om er zeven van de hand doen. Het meest opvallende gebouw waar de gemeente vanaf wil is ‘de Hofboerderij’ in Wateringen. Direct al laten veel Westlandse politici weten ‘de Hofboerderij’ ab-so-luut niet in de verkoop te willen doen. De raadsleden Vreugdenhil (CDA Westland) en Van der Stee (LPF Westland) dienen zelfs een motie in waarbij B&W wordt gevraagd af te zien van de verkoop van ‘de Hofboerderij’.

Sinds 2014 zien meerdere toekomstplannen het licht, toch is en blijft het nog steeds onzeker wat de toekomst is van ‘de Hofboerderij’. Kortgeleden hebben de huidige gebruikers laten weten dat zij goede mogelijkheden zien het gebruik van ‘de Hofboerderij’ te versterken door het aanbod te verruimen, waarmee dan ook de exploitatieresultaten verbeteren. Op deze voorstellen heeft B&W niet gereageerd. Wèl is zij met kinderopvang ZON (sinds kort één van de gebruikers) in gesprek over het beheer- en exploitatie van ‘de Hofboerderij’. Zelfs verkoop van ‘de Hofboerderij’ is in die gesprekken voor B&W dus bespreekbaar.

'De Hofboerderij' in het nieuws...

POLITIEK STEEKSPEL OM HOFBOERDERIJ

‘Wat gebeurt hier allemaal. Wat voor draaitol bent u?’ Deze bewoordingen nam Peter Duijssens, fractievoorzitter van Westland Verstandig (WV) afgelopen dinsdagavond in de mond tijdens...

Lees verder

'De Hofboerderij' is belangrijk cultureel erfgoed.

‘De Hofboerderij’ in Wateringen is een rijksmonument en een belangrijk cultureel èn maatschappelijk erfgoed. Ons culturele erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit.
De gemeente Westland is verantwoordelijk voor het behoud van dit erfgoed. Het is dan niet meer dan vanzelfsprekend dat gemeente Westland zorgvuldig en verantwoord omgaat met het cultureel en maatschappelijk erfgoed. En voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor toereikend technisch en strategisch beheer ervan, waarbij zij zich niet afhankelijk maakt van commerciële (neven)activiteiten.
In Westland is heel weinig cultureel erfgoed zoals ‘de Hofboerderij’ in Wateringen. Op het weinige dat er is moeten we extra zuinig zijn. Daarom deze petitie waarmee B&W dringend wordt verzocht af te zien van de verkoop van ‘de Hofboerderij’.

'n Pareltje als 'de Hofboerderij' mag nooit in verkoop.

Cultureel erfgoed heeft in Westland geen prioriteit.

Waterings erfgoed staat onder druk.

Van buitenplaats tot cultureel centrum

Wateringen was in het verleden, net als andere plaatsen in het Westland, een geliefd oord voor de rijke regenten van Den Haag en Delft. Zij bouwden riante huizen waarin zij ‘s zomers met hun gezinnen verbleven. Het grootste en aanzienlijkste was het Hof van Wateringen, waarvan nu het restant nog bekend staat als de Hofboerderij. De buitenplaats stond op historische grond. Lees hier verder…