'Cultureel erfgoed heeft hier totaal geen prioriteit'

De koers die Westland de komende jaren moet varen op het gebied van cultuur is dinsdagavond door de gemeenteraad vastgesteld. Het Westlandse erfgoed komt er karig vanaf. 

,,Ik word hier niet vrolijk van.”
Chris Batist, voorzitter van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul, klom meteen in de pen nadat hij de langverwachte nota Cultuurkoers 2030 van de gemeente Westland had gelezen. Zijn conclusie is dat Westland als 100.000-plusgemeente ver achterloopt met de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van het erfgoedcluster. ,,Als je kijkt naar het budget en de capaciteit die andere vergelijkbare gemeenten hebben, zitten wij op maximaal twintig procent daarvan”, zegt Batist tot zijn ongenoegen. ,,Cultureel erfgoed heeft in Westland totaal geen prioriteit. Er is op dit moment onvoldoende beleid, ontwikkeling, coördinatie, samenwerking en kennis over het Westlands erfgoed.”

Hofboerderij
Speurend naar het woord erfgoed in de nota Cultuurkoers 2030 kom je onder meer tegen dat er 60.000 euro wordt uitgetrokken voor de aanstelling van een beleidsadviseur cultuur en erfgoed. ,,Maar die kan het ook niet alleen”, zegt Batist. ,,In het hele stuk missen wij het inspelen op de ontwikkelingen van de provincie als het gaat om de erfgoedtafels, erfgoedlijnen, de ‘buitenplaatsen’ en de landgoederenzone Holland Buiten, waar de Hofboerderij in Wateringen sinds kort ook behoort.”

De zogenoemde ‘erfgoedtafel’ moet zorgen voor beleid en uitvoering, zoals onder meer digitalisering, en de juiste afstemming erfgoedlocaties en -accommodaties. Na de behandeling van Cultuurkoers 2030 in de raadscommissie heeft wethouder Piet Vreugdenhil wel toegezegd om dingen te gaan aanvullen, weet Batist.
,,Maar er moet veel meer samengewerkt worden”, zegt hij. ,,Dat kunnen wij ons als ‘veld’ ook aanrekenen. Wij maken daar nu stappen in, maar verwachten ook dat er doorgepakt wordt. De realisatie van bijvoorbeeld het project Historisch Informatie Punt is tot nu toe een drama.” 
En er is volgens Batist veel te weinig oog voor de zorg voor monumenten, zoals onder meer Hofboerderij. ,,De gemeente is al zó veel jaren bezig om daar iets aan te doen. Ze hebben het een klein beetje opgeknapt. En zo is het ook met andere dingen. We hebben in het verleden al zo veel afgebroken in Westland.”

AD editie Westland – 11 juli 2019