POLITIEK STEEKSPEL OM HOFBOERDERIJ

‘Wat gebeurt hier allemaal. Wat voor draaitol bent u?’ Deze bewoordingen nam Peter Duijssens, fractievoorzitter van Westland Verstandig (WV) afgelopen dinsdagavond in de mond tijdens een raadsvergadering. Hij deed zijn uitspraken tijdens de behandeling van een motie inzake het in eigendom behouden van de Hofboerderij in Wateringen. De woorden waren gericht aan het adres van wethouder Ouwendijk. De klok was op dat moment middernacht al ruimschoots gepasseerd.

De gemeente moet vanaf 2018 structureel vier ton per jaar bezuinigen op haar maatschappelijke accommodaties. Het multifunctioneel maken van accommodaties en het vervreemden van vastgoed moeten bijdragen aan die bezuiniging. Hoewel het beleid nog in wording is, waren er vier partijen (WV, D66, CDA en LPF) die meenden al hun vinger te moeten opheffen. Ze presenteerden een motie tot niet-verkoop van de Hofboerderij.  D66-raadslid Maxim van Ooijen: “De Hofboerderij  lígt niet alleen in het hart van Wateringen, maar het zít ook in het hart van Wateringen”

 “In Westland is heel weinig cultureel erfgoed”, weet fractievoorzitter Piet Vreugdenhil, mede-indiener van de motie. “En op het weinige dat er is, moeten we extra zuinig zijn. Sommige objecten vertegenwoordigen een waarde, die niet direct in geld is uit te drukken. Ik doel dan op maatschappelijk draagvlak, gevoel van verbondenheid, ook met het verleden, tradities, sfeer en beeldbepaling. De Hofboerderij is wat ons betreft zo’n object. Ik heb in mijn nieuwsboodschap gezegd dat de Hofboerderij niet in de uitverkoop gaat. Het is een pareltje dat we moeten koesteren.”

Onder andere de VVD steunde de motie niet. “Ik snap het standpunt van de Hofboerderij heel goed”, aldus fractievoorzitter Pieter Varekamp. “Maar ik vind het een slechte zaak om beleid in wording waar de wethouder mee bezig is, te doorkruisen met een motie als deze. Als je niet oppast creëer je daarmee nog precedentwerking ook.”

In de loop van de motiebehandeling ontspinde zich een voor de neutrale toeschouwer zeer geanimeerd debat, waarbij het vuur wethouder Ouwendijk overduidelijk heet werd onder de voeten. “We hebben een RIA (raadsinformatieavond, red.) gehouden. Daar heeft niemand over verkoop gesproken. We hebben het over afstoten gehad”, benadrukte hij.  “Het verhaal is een eigen leven gaan leiden en dat heb ik in de kerstvakantie geweten ook. Ik wist niet dat zoveel mensen in het Wateringse mijn e-mailadres hebben.” Deze uitspraak riep irritaties op bij Peter Duijssens van WV: “Stoten doe je in de boksring. Er is duidelijk tijdens die commissie gesproken van verkoop.”

“De tekst van de presentatie wijst wat anders uit. Daar zal ik mij ook aanhouden”, gaf wethouder Ouwendijk aan. Ben van der Stee van LPF Westland verklaarde op zijn beurt dat hij het gevoel heeft bij een andere RIA te hebben gezeten. Even leek de motie niet meer van belang te zijn, toen wethouder Ouwendijk verklaarde dat de cultuurhistorische waarde van het pand niet in het geding is en er geen concreet voornemen is om tot verkoop van de Hofboerderij over te gaan. Hij beloofde hetgeen in een raadsvoorstel te verwerken.

Schorsing

Dit zorgde voor reuring in de raad en schorsing van de vergadering. Remmert Keizer, Fractievoorzitter GemeenteBelang Westland: “Ik begreep heel veel toen ik hier vanavond naar toe kwam, maar ga er steeds minder van begrijpen. Bij de hervatting bleek dat de wethouder afstand nam van eerdere uitspraken. “In april kom ik met een besluit dat ik aan u voor leg om te laten accorderen.” De CDA-fractie ging achter wethouder staan en trok steun aan de motie in. De grond werd hiermee onder de motie vandaan gehaald. De motie kon alleen nog op steun rekenen van de (oppositie)fracties Westland Verstandig, LPF, D66 en ChristenUnie-SGP. Er waren zestien voorstemmers en 21 tegenstemmers.

“Wij blijven ons inspannen voor behoud van de Hofboerderij in zijn huidige vorm en functie. Wij zullen daarin samenwerken met de verenigingen, de andere fracties en het college”, aldus Maxim van Ooijen van D66. Wethouder Ouwendijk: “We zijn met Wateringse verenigingen in overleg om van drie naar twee accommodaties te gaan. De huurders en gebruikers van de drie accommodaties laten we nadrukkelijk zelf aan het woord om met een oplossing te komen. Dit is tijdens de bijeenkomst op 12 januari met de huurders en gebruikers besproken. De vervolggesprekken hierover zijn momenteel gaande.” Hij vervolgt: “Ik vind het vervelend dat er verwarring is ontstaan over wat in de commissievergadering is besproken. Ook ik draag een warm hart toe aan historische gebouwen, zoals de Wateringse Hofboerderij.”

Groot Westland (21 januari 2015)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *