“STOP MET VERZELFSTANDIGING HOFBOERDERIJ”

GemeenteBelang Westland (GBW) vindt dat de gemeente niet langer tijd en energie moet steken in het voornemen tot verzelfstandiging van de Hofboerderij in Wateringen. Dat stelt de fractie donderdag in vragen die bij het college van B en W zijn ingediend.

Ondanks waardering voor de inzet en het werk van onder meer de initiatiefgroep Behoud Hofboerderij en de in oprichting verkerende beheerstichting, concludeert GBW dat de gemeente ”de regie over zowel de verhuur als het strategisch beheer van de Hofboerderij volledig is verloren, waardoor een situatie van anarchie is kunnen ontstaan”. De fractie baseert deze conclusie op recente toelichtingen door wethouder Piet Vreugdenhil op de actuele ontwikkelingen rondom dit rijksmonument in het Hofpark. “Tel daarbij op dat gemeente Westland in de afgelopen jaren geen acht heeft geslagen op het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud – de verf bladdert letterlijk van de muren – en de malaise is compleet”, aldus GBW-raadslid André van den Berg.

Het streven naar verzelfstandiging is begonnen met de presentatie van het accommodatiebeleid in december 2014. De toen vastgelegde bezuinigingsdoelstelling is volgens GBW twee jaar later weer geschrapt bij de behandeling van de begroting 2017-2020.

In de plannen voor de verzelfstandiging van de Hofboerderij vormen commerciële activiteiten zoals horeca en verhuur aan marktpartijen een belangrijke pijler in het verdienmodel, meent de fractie. “Los van de vraag of een rendabel verdienmodel voor cultureel erfgoed als de Hofboerderij überhaupt gewenst is of kan worden ontwikkeld, is het ongewenst dat de gemeente bij de exploitatie van haar maatschappelijk vastgoed in concurrentie treedt met commerciële marktpartijen”, aldus Van den Berg.

GBW vraagt het college onder meer of het haar opvatting deelt dat de huidige huurders en gebruikers van de Hofboerderij de ‘voorkeurpartners’ zijn om te praten over inzet en uitvoering van de activiteiten rond dagelijks beheer van de Hofboerderij.

WOS (20 september 2018)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *